Zapowiedzi przedślubne:

Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę,
i złączy się ze swoją żoną,
i będą oboje jednym ciałem
Ewangelia wg św. Marka 10, 7-8

"Módlmy się za zakochanych, aby chcieli z Bogiem przeżyć piękną MIŁOŚĆ małżeńską"


Sakrament małżeństwa pragną zawrzeć:

 

 

***

 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych,

a kto znałby przeszkody uniemożliwiające w/w narzeczonym zawarcie sakramentu małżeństwa

powinien o tym powiadomić proboszcza parafii.


 

ks. Krzysztof Śliczny,
proboszcz


 

 

Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Zdunach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą.