Wspólnoty i grupy parafialne

Każdy z nas powołany jest do świętości i powołanie to realizuje rozwijając z Bogiem swoje talenty i zdolności, wypełniając na co dzień Jego wolę i żyjąc według Jego przykazań. Wielu parafian chce pogłębionego życia religijnego, dlatego włączyło się w działalność grup duszpasterskich istniejących w parafii.

W naszej parafii działają następujące grupy duszpasterskie:

 • Żywy Różaniec Matek i Ojców - 1 soboty g. 7.00
 • Straż Honorowa NSPJ - 1 piątek g. 17.30
 • Akcja Katolicka - wg ogłoszenia
 • Grupa Modlitwy Ojca Pio - 23. dzień miesiąca, g. 18.00
 • Zespół Katechetyczny - wg ogłoszenia
 • Młodzieżowy Zespół Muzyczny
 • Schola dziecięca - piątki, g. 16.00
 • Ministranci, lektorki i lektorzy - sobota g. 11.00
 • Dzieci Maryi - soboty, g. 10.00 w DPS-ie u sióstr

Inne grupy współpracujące z parafią:

 • Chór "Harmonia"
 • Zespół "Senior"
 • Zdunowski Zespół Wokalny
 • Zdunowski Zespół Muzyczny