Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo

Można się domyślać, że do 1957 roku, posługę duszpasterską w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Zdunach, prowadzonym prze Siostry Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, sprawowali kapłani z miejscowej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela.

W kronice Domu jest wzmianka: "Tymczasowo od 1954 roku to zadanie spełniał w charakterze gościa autochton Ks. Klement, który w 1956 roku wyjechał do Niemiec".  Staraniem ówczesnej Siostry Przełożonej Anieli Skąpskiej S.M. o stałego kapelana, od jesieni 1957 roku obowiązki duszpasterskie  w tutejszej instytucji spełniają Księża ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego à Paulo.

Księża kapelani w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Zdunach:

2018 Ks. Krzysztof Dończyk CM 
2002 - 2018 Ks. Andrzej Starzyński CM 
1995 - 2002  Ks. Marian Rymarz CM 
1991 - 1995  Ks. Władysław Kostyrka CM 
1985 - 1991  Ks. Jan Jonaczyk CM   /pochowany w Zdunach/ 
1984 - 1985  Ks. Marian Kmiecikowski CM 
1981 - 1984  Ks. Sylwester Balcerek CM   /pochowany w Zdunach/ 
1978 - 1981  Ks. Alfons Derebecki CM 
1975 - 1978  Ks. Jan Majchrzycki CM 
1972 - 1975  Ks. Franciszek Surówka CM 
1957 - 1972 Ks. Józef Cechol CM   /pochowany w Zdunach/ 


Lista "zdunowskich" Sióstr Przełożonych:

 

01.03.2021 s. Urszula Wardowska 
17.04.2012 s. Anna Wojciechowska 
08.03.2006  s. Jadwiga Kozioł 
26.09.1996  s. Maria Kaczor 
02.06.1987  s. Christiana Kleppien 
12.07.1984  s. Edyta Łożewicz 
02.07.1981  s. Krystyna Jaroszewska 
03.09.1979  s. Maria Bielińska 
03.02.1973  s. Bronisława Zielińska 
02.04.1968  s. Maria Kaczmarek 
04.02.1967  s. Ludwika Masiak 
09.10.1964  s. Weronika Szramka 
1957  s. Władysława Janiak 
1954  s. Aniela Skąpska 
1945  s. Ludwika Burzyńska 
07.03.1937  s. Ludwika Burzyńska 
10.11.1927  s. Aniela Januszewska 
1886  s. Józefa Mellin 
1867  s. Waleria Kajsiewicz 

Dane teleadresowe

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego à Paulo w Zdunach
ul. Mickiewicza 21
tel. (62) 721-59-15

 

Dyrektor placówki

s. Urszula Wardowska