Historia Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Zdunach

Lata 1910-1918

Zduny należały pierwotnie do diecezji poznańskiej, następnie do kaliskiej (1075-1124), a po zniesieniu jej przypadły biskupstwu Wrocławskiemu i niebawem (przed 1136) drogą nieznanych nam bliżej zmian - Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu.

Jako datę erygowania Parafii przyjmuję się rok 1267. Od roku 1925 Parafia należy znów do archidiecezji poznańskiej. Od 25 marca 1992 roku do diecezji kaliskiej.

Pierwotny Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Jadwigi był fundacją Biskupów Wrocławskich z drugiej połowy XIII wieku.

Obecny Kościół Parafialny w stylu barokowym został zbudowany za ks. prob. Andrzeja Antoniego Baczewskiego w latach 1719-1733. Konsekrował go Ks. Arcybiskup Walenty Dymek 29 kwietnia 1951 roku.

Kościół posiada 5 barokowych ołtarzy, piękną ambonę i chrzcielnicę w tym samym stylu. Wartymi obejrzenia są: w ołtarzu głównym – obraz koronacja NMP oraz w ołtarzu Matki Bożej Bolesnej – ludowa pieta, starsza niż obecny kościół.

Do Parafii należą: miasto Zduny, wieś Perzyce, wieś Chachalnia (dawniej Chachalnia i Borownica), Siejew, Piaski i Ostatni Grosz.

 

Księża proboszczowie w Zdunach:

Imię i nazwisko proboszcza W parafii od W parafii do
Ks. prob. Krzysztof Śliczny 2014  
Ks. kan. Andrzej Nowak 2003 2014
Ks. kan. Jan Orpel, dziekan 1983 2003
Ks. prob. mgr Marian Kwiatkowski 1952 1983 
Ks. prob. Zbigniew Szuberlak 1949 1952
Ks. prob. dr Wiktor Koperski - przeżył KL Dachau, zmarł w Ostrowie Wlkp. 1946 1949
Ks. prob. Stanisław Możejko - wyjechał na Białoruś lub Ukrainę 1945 1946
Ks. Alfons Ptak, oblat z Bestwina, pełnił posługę administratora 1942 1945
Ks. prob. Jan Pewniak (zamordowany 19.12.1942 r. w KL Dachau) 1931 1942
Ks. prob. Stanisław Michalski 1927 1931 
Ks. kan. Bolesław Jaśkowski (zamordowany przez Niemców pod Inowrocławiem) 1918 1926
Ks. prob. mgr lic. Robert Kozik  1890 1918 
Ks. prałat. dr Ludwik Jażdżewski  1866 1890 


Budowniczowie kościoła w Zdunach:

ks. Antoni Baczewski proboszcz w Zdunach, który w latach 1719 - 1733 r. pobudował kościół
ks. Wojciech Odorski pleban kobierski, który w latach 1719 - 1733 r. wystawił Kaplicę Opatrzności Bożej

 
Księża spoczywający w podziemiach pod Kaplicą Opatrzności Bożej:

ks. Robert Kozik 14.09.1843 06.04.1918 licencjat św. teologii, proboszcz zdunowski
ks. Michał Pawłowski 02.04.1815 18.04.1876 proboszcz lutogniewski

 


Księża spoczywający na cmentarzu w Zdunach:​

ks. Józef Cechol 28.12.1892 11.02.1972 kapelan Sióstr Miłosierdzia
ks. Jan Jonaczyk 16.12.1912 04.10.1991 kapelan Sióstr Miłosierdzia
ks. Sylwester Balcerek 18.11.1927 22.06.1984 kapelan Sióstr Miłosierdzia
ks. mgr Marian Kwiatkowski 09.02.1913 14.09.1985 proboszcz zdunowski
ks. kan. Jan Orpel 09.02.1933 03.04.2005 proboszcz zdunowski
ks. Antoni Nowak 12.12.1914 26.01.2003 proboszcz Brenno i Rychtal
ks. Walenty Antkowiak 1829 03.02.1889  emeryt
ks. Roman Jensch 05.10.1839 11.06.1915 proboszcz emeryt
ks. Jan Jurek  20.08.1842 05.05.1912 proboszcz emeryt z Grabowa