Duszpasterze

  • Ksiądz proboszcz
  • Ksiądz wikariusz
  • Ksiądz kapelan

Ks. Krzysztof Śliczny

ur. 08.05.1977 roku w Kluczborku,
sakrament kapłaństwa przyjął 23 maja 2002 roku w Kaliszu,
wicedziekan dekanatu zdunowskiego,
asystent diecezjalny Grup Modlitwy Ojca Pio,
dyrektor Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach,
w parafii od 1 lipca 2014 roku.


Księża proboszczowie w Zdunach:

Imię i nazwisko proboszcza W parafii od W parafii do
Ks. prob. Krzysztof Śliczny 2014  
Ks. kan. Andrzej Nowak 2003 2014
Ks. kan. Jan Orpel, dziekan 1983 2003
Ks. prob. mgr Marian Kwiatkowski 1952 1983 
Ks. prob. Zbigniew Szuberlak 1949 1952
Ks. prob. dr Wiktor Koperski 1946 1949
Ks. prob. Stanisław Możejko 1945 1946
Ks. Alfons Ptak 1942 1945
Ks. prob. Jan Pewniak 1931 1942
Ks. prob. Stanisław Michalski 1927 1931 
Ks. kan. Bolesław Jaśkowski 1918 1926
Ks. prob. mgr lic. Robert Kozik 1890 1918
Ks. prob. dr Ludwik Jażdżewski 1866 1890

Ks. Mariusz Andrzejczak

ur. 21.11.1985 roku w Jarocinie,
sakrament kapłaństwa przyjął 27 maja 2010 roku w Kaliszu,
katecheta w Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Zdunach,
w parafii od 1 lipca 2020 roku.


Księża wikariusze w Zdunach:

 

Imię i nazwisko wikariusza W parafii od W parafii do
Ks. Mariusz Andrzejczak 01.07.2020  
Ks. Tomasz Flajszer 03.01.2020 30.06.2020
Ks. Tomasz Dutkowiak 01.07.2019 02.01.2020
Ks. Łukasz Kocaj 02.07.2018 30.06.2019
Ks. Piotr Juszczak 01.07.2017 30.06.2018
Ks. Krzysztof Matuszewski 01.08.2015 30.06.2017
Ks. Grzegorz Nickel 01.07.2015 30.06.2016
Ks. Janusz Jeżewski 01.08.2014 30.06.2015
Ks. Roland Kraska 01.07.2013 30.06.2014
Ks. Tomasz Kaczmarek 01.11.2012 30.06.2013
Ks. Paweł Świątek 01.07.2008 30.09.2013
Ks. Jarosław Foryś 01.07.2004 30.06.2008
Ks. Rafał Mielcarek 01.07.2000 30.06.2004
Ks. Grzegorz Stachurski 01.08.1998 30.06.2000
Ks. Marian Ostach 23.09.1995 02.11.1997
Ks. Zdzisław Nagler 30.06.1993 22.09.1995
Ks. Czesław Jędroszka 30.06.1992 29.06.1993
Ks. Paweł Kamza 01.07.1991 29.06.1992
Ks. Hieronim Hała 01.07.1989 30.06.1991
Ks. Tadeusz Borowczyk 01.07.1987 30.06.1989
Ks. Jerzy Kondal 16.11.1983 30.06.1987
Ks. Jan Murkowski 01.07.1983 15.11.1983
Ks. Tadeusz Fołczyński 01.07.1982 30.06.1983
Ks. Kazimierz Klósak 05.01.1980 30.06.1982
Ks. Andrzej Szulc 15.06.1978 28.12.1979
Ks. Andrzej Szcześniak 20.08.1976 14.06.1978
Ks. Paweł Pawlicki 15.06.1976 19.08.1976
Ks. Alojzy Godziszewski 01.09.1974 29.09.1975
Ks. Zbigniew Olejniczak 02.07.1974 31.08.1974
Ks. Włodzimierz Thomas 30.06.1973 19.02.1974
Ks. Jan Stachowiak 01.09.1970 29.06.1973
Ks. Jerzy Kędzierski 01.07.1969 31.08.1970
Ks. Stefan Drygas 02.07.1968 14.10.1968
Ks. Jan Tecław 01.07.1967 01.07.1968
Ks. Ryszard Goliński 08.07.1966 30.06.1967
Ks. Mateusz Tonder 01.07.1965 07.07.1966
Ks. Florian Śliwa 01.07.1964 30.06.1965
Ks. Franciszek Lewandowski 01.07.1962 30.06.1964
Ks. Jerzy Rzanny 03.01.1962 30.06.1962
Ks. Jerzy Gałęski 01.06.1961 02.01.1962

Księża kapelani w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Zdunach:

2018 - 2022 Ks. Krzysztof Dończyk CM 
2002 - 2018 Ks. Andrzej Starzyński CM 
1995 - 2002  Ks. Marian Rymarz CM 
1991 - 1995  Ks. Władysław Kostyrka CM 
1985 - 1991  Ks. Jan Jonaczyk CM   /pochowany w Zdunach/ 
1984 - 1985  Ks. Marian Kmiecikowski CM 
1981 - 1984  Ks. Sylwester Balcerek CM   /pochowany w Zdunach/ 
1978 - 1981  Ks. Alfons Derebecki CM 
1975 - 1978  Ks. Jan Majchrzycki CM 
1972 - 1975  Ks. Franciszek Surówka CM 
1957 - 1972 Ks. Józef Cechol CM   /pochowany w Zdunach/