Różne modlitwy

Modlitwa do Ducha Świętego 

Przybądź Duchu Święty
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź Ojcze ubogich,
Przyjdź Dawco łask drogich,
Przyjdź światłości sumień.
O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza,
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
Amen.


Rachunek Sumienia

Pan Bóg patrzy na ciebie z miłością i jest przy tobie.

Pomyśl, że On jest Dobrym Ojcem, który cię bardzo kocha.

Zawsze cię widzi i słyszy. Teraz też. Powiedz Mu:

 

Jezu, ja też Cię kocham,

Chcę być coraz lepszym dzieckiem.

Dziękuję za wszystkie dobre rzezy,

Które udało mi się dzięki Tobie zrobić

I przepraszam za grzechy.

Proszę, pomóż mi przypomnieć sobie,

Czym Cię obraziłem i zmiłuj się nade mną.

 

Okazywanie Bogu miłości i czci (I przykazanie)

Czy zwracam się do Pana Boga z miłością i szacunkiem?

Czy modlę się codziennie?

Czy pamiętam wobec Pana Boga o słowach: proszę, dziękuję, przepraszam?

Jaka jest moja postawa na modlitwie?

 

Szanuję imię Boga (II przykazanie)

Czy wypowiadam imię Boga z miłością?

Czy używam imienia Boga w niewłaściwy sposób?

Czy wypowiadam imię Maryi i świętych z szacunkiem?

 

Świętowanie niedzieli (III przykazanie)

Czy pamiętam, że każda niedziela to święto?

Jak zachowuję się podczas Mszy Świętej?

Czy staram się w tym dniu pamiętać bardziej o Bogu i być lepszym dla innych?

Czy starałem się, aby w niedzielę domownicy mogli odpocząć?

 

Jak okazuję miłość rodzicom i bliźnim? (IV przykazanie)

Czy jestem posłuszny rodzicom?

Czy okazuję im szacunek w słowach i uczynkach?

Czy pamiętam o przeprosinach za złe zachowanie?

Czy modlę się za rodziców?

Czy okazywałem szacunek babci, dziadkowi, osobom starszym?

Czy byłem dobry i życzliwy dla innych (dla rodzeństwa, kolegów, sąsiadów)?

 

Jak szanuję życie i zdrowie swoje i innych? (V przykazanie)

Czy unikam niebezpiecznych zabaw?

Czy dokuczałem rodzeństwu, kolegom?

Czy przestrzegałem nakazów dotyczących mojego zdrowia, dawanych mi przez rodziców?

Czy nie niszczę swojego zdrowia nadmiernie, oglądając Telewizję lub siedząc długo przy komputerze?

Czy przestrzegałem przepisów drogowych (dla pieszych), bawiąc się w dozwolonych miejscach?

 

Czystość (VI i IX przykazanie)

Czy oglądałem nieprzyzwoite filmy, obrazy, strony internetowe itp.?

Czy mówiłem brzydkie wyrazy?

Czy byłem łakomy, wpadałem w gniew, nieopanowanie?

 

Poszanowanie własności swojej i innych (VII i X przykazanie)

Czy coś ukradłem, zabrałem bez wiedzy i zgody właściciela?

Czy to oddałem?

Czy szanuję pożyczone rzeczy i oddaję na czas?

Czy pamiętam o dzieleniu się z innymi tym, co posiadam?

Czy nie zazdroszczę innym tego, co posiadają?

Czy dziękuję Panu Bogu za to, co posiadam?

 

Prawdomówność (VIII przykazanie)

Czy zawsze mówiłem prawdę (jeśli nie, kiedy i komu skłamałem?)

Czy osądzałem innych, mówiłem źle o innych?

Czy dotrzymuję danego słowa?

Czy przebaczyłem innym, gdy coś złego mi powiedzieli lub zrobili?

 

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,

jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

Rachunek sumienia z książki pt.: „Pozwólcie dzieciom!”

Beata Nadolna, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2015


Modlitwa rodziców za dzieci

Boże, nasz Ojcze, dzięki Twojej łasce jesteśmy rodzicami. Ty powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Dziękujemy Ci za nie. Prosimy, abyś je miał w swej opiece. Strzeż ich życia, zachowaj w zdrowiu, broń od zła, aby mogły bezpiecznie dojrzewać, stać się dobrymi i mądrymi ludźmi na Twoją chwałę i naszą radość.

Panie Jezu, Synu Ojca, strzeż wiary naszych dzieci, daj im łaskę, aby były zawsze wierne Tobie. Duchu Święty, udziel naszym dzieciom światła, aby miały wrażliwe i prawe sumienia. Pokaż im, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności. Pomóż im rozpoznawać na swojej drodze dobrych ludzi. Daj im odnaleźć miejsce w Kościele i odczytać powołanie. Oddajemy Ci ich przyszłość.

 

Modlitwa męża za żonę

Dobry Boże, dziękuję Ci za moją żonę,

Dziękuję za jej miłość, kobiecość, piękno,

wrażliwość, widzenie spraw inaczej

niż ja. Dziękuję za to, że skrzyżowały się nasze drogi,

wybraliśmy siebie nawzajem, a Ty w sakramencie małżeństwa

pobłogosławiłeś naszą miłość. Panie, daj jej cierpliwość,

wyrozumiałość, pokój.

Oddaję Ci wszystkie trudne sprawy,

które są między nami: spory, nieporozumienia,

zwątpienia. Spraw, abyśmy byli nawzajem dla siebie pomocą,

umieli sobie przebaczać i wciąż lepiej siebie rozumieć.

Otocz, proszę, moją żonę opieką, strzeż ją od złego i dodawaj jej sił.

Chcę być jej wsparciem i obrońcą. Chcę być mężem i ojcem

odpowiedzialnym za wychowanie naszych dzieci.

Chcę, żeby była ze mną szczęśliwa. Kocham ją.

 

Modlitwa żony za męża

  Dziękuję Ci, Panie, za mojego męża.

 Za jego miłość, za dobro, które mi daje.

 Za to, że dzięki sakramentowi małżeństwa możemy tworzyć ,,jedno ciało”.

 Zawierzam Ci, Boże, wszystkie jego myśli, gesty, słowa, decyzje, relacje z innymi ludźmi.

 Oddaję także to, co w nim trudno mi pokochać, co mnie irytuje lub boli.

 Uświęcaj, Boże, naszą miłość.

 Proszę o wierność dla niego i dla mnie.

 Proszę o bliskość, która wyraża i umacnia miłość.

 Pomóż nam, byśmy się zawsze dobrze rozumieli, potrafili pokonywać trudności,

 gasić konflikty i przebaczać sobie.

 Chroń go, Panie, od zła, daj mu silną wiarę i świętość.

 Błogosław jego pracy. Spraw, aby dzięki mnie mógł stawać się lepszym mężem i ojcem.

 Chcę jego szczęścia. Kocham go.

 

Modlitwa - Aniele Boży...

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
bądź mi zawsze do pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
i zaprowadź do życia wiecznego.
Amen. 

 

Modlitwa do Anioła Stróża

Święty Aniele Stróżu,

który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,

bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.


Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
których spełnienie będzie się podobało Bogu
i przyniesie pożytek ludziom.


Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie
i Twoich starań o moje dobro,
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.


Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.


Czuwaj nade mną,
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.


Amen.

 

Modlitwa rodziców do anioła swego dziecka, przed dokonaniem wyboru

Aniele Stróżu naszej córki, syna (wymienić imię),
pozdrawiamy Cię i serdecznie dziękujemy za Twoją
niestrudzoną opiekę jaką nad nim sprawujesz.
Teraz nasze dziecko stoi przed ważnym wyborem
swojej dalszej drogi życiowej.
Prosimy Cię; pomóż naszej córce, (synowi) obrać drogę
zgodną z planami Bożymi.
Usuwaj przeszkody, pojawiające się na niej.
Oszczędź naszemu dziecku pomyłek i rozczarowań,
jakie mogłyby wywołać błędne decyzje.
Prosimy Cię o to całym sercem,
przekonani, że wysłucha Cię nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

 

Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami.
Święty Aniele, stróżu mój,
Święty Aniele, przewodniku mój,
Święty Aniele, doradco mój,
Święty Aniele, opiekunie mój,
Święty Aniele, miłośniku mój,
Święty Aniele, duchowy bracie mój,
Święty Aniele, nauczycielu mój,
Święty Aniele, pasterzu mój,
Święty Aniele, pomocniku mój,
Święty Aniele, pocieszycielu mój,
Święty Aniele, patronie mój,
Święty Aniele, obrońco mój,
Święty Aniele, wodzu mój,
Święty Aniele, zachowawco mój,
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,
Święty Aniele, oświecicielu mój.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

V. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, który w niewymownej dobroci Swojej świętych Aniołów dla naszej obrony posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa do Anioła Stróża przed podróżą

Mój święty Aniele Stróżu,
poproś naszego Pana o błogosławieństwo na podróż, w którą się udaję,
abym w czasie tej podróży cieszył się zdrowiem duszy i ciała
i szczęśliwie powrócił do domu, zastając moją rodzinę w dobrym zdrowiu.
Strzeż nas, prowadź ochraniaj.
Amen 

 
Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych

Matko Najświętsza, Tobie oddaję duszę i ciało moje, do Ciebie kieruję me myśli, Ciebie błagam w mym nieszczęściu. Uzdrowienie Chorych, wybaw mnie, proszę, od niemocy mojej, podaruj mi zdrowie – skarb najcenniejszy, wlej w me serce ufność, miłość i nadzieję, aby łaska Pana zawsze była przy mnie. Pani Miłosierna, oręduj za mną, podetnij korzenie grzechów moich, ku Bogu kieruj myśli moje i bądź przy mnie w ostatniej godzinie mego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Uzdrowienie Chorych, módl się za mną!